onsdag 20 april 2011

Tagel - en gård med gamla anor

Även naturen bjuder på fina konferensbord, styrelsen samlade på utsiktsplatsen för att beskåda den nya utsiktsgatan mot sjön.


"Nya" utsikten över sjön Rymmen!Landshövdingerollen innbär många spännande arbetsuppgifter, det återkommer jag ofta till. Ordförandeskapet i Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen tillhör ett av de mer udda, stimulerande och knappast betungande, även om vi har att förvalta och utveckla den gamla gården på ett hållbart, traditionellt och modernt sätt - en inte alltid så lätt kombination.

Styrelsen träffas ett par gånger varje år och vårt uppdrag är att främja vetenskaplig forskning på jordbrukets och skogsbrukets områden. Det är intressant att med historien som grund omsätta dåtida tankar till nutid och de tvärsektoriella samtalen oss emellan ger nya insikter och kunskaper både om träförädling, forskning och marknad.

Vid flera tillfällen har vi bytt ut konferensbordet mot skogen och innan dagens möte avslutades tog vi en promenad för att beskåda renoveringsarbetet för att återställa utsikten över sjön. Ett bra exempel på hur dåtiden träder in i nutiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar