tisdag 17 maj 2011

Generationsskifte och kompetensförsörjning är just nu de mest aktuella frågorna när jag rest runt i länet och pratat med näringslivet

Kosta Musik – ett spännande företag med ett spännande koncept


LG-produktion i Hovmantorp satsar för fullt efter de tuffa krisåren


De senaste veckorna har jag haft förmånen att besöka kommunledningar och företagare i länet. Det är imponerande att se hur industrin återhämtat sig från krisåren och hur kreativiteten flödar.

Det som stod högst på dagordningen innan varsel och uppsägningar tog energin ur många, var bristen på rätt kompetens inom trä- och teknikindustrin. Parallellt med detta ser vi att de som redan står långt från arbetsmarknaden hamnar ännu längre bort. Integration och kompetensförsörjning är två av de viktigaste frågorna vi har att lösa om vi ska kunna fortsätta bygga välfärd i länet och i landet.


Många aktörer är väl medvetna om utmaningen och gör ett fantastiskt arbete. Ansvaret ligger på många, vilket också innebär risk att alla gör lite men ingen har helheten. Det hoppas vi - Regionförbundet och Länsstyrelsen – att vi genom ett strategiskt samtal till hösten kunna göra något åt. Vi vill skapa en arena där aktörerna får kunskap om varandra, delar erfarenheter och framförallt ser hur egna insatser genom andra kan få synergieffekter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar