måndag 3 december 2012

Samtal på Residenset denna vecka - Varumärket Småland, Livsstil, Viltförvaltning.....Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen


Veckan möten på Residenset;

4/12  Fortsatta seminarier och presentation av Varumärket Småland för Regionförbundets och
         Länsstyrelsens medarbetare

4/12 Ledningsgruppen för Livsstil Kronoberg

5/12 ViltförvaltningsdelegationenInga kommentarer:

Skicka en kommentar