söndag 28 september 2014

Istanbul, Växjö, Stockholm, Skogen, Växjö, Stockholm, Växjö.....


Ja, så har de senaste två veckorna sett ut och så ser även framtida arbetsveckor ut. Innehållet i mötena här och där speglar lite av Länsstyrelsernas bredd och rollen man har som landshövding. Från konkret och jordnära byråkrat till visionär ordförande i en av de viktigaste myndigheterna för att stärka den svenska konkurrenskraften. 

    
Klev o torsdags in under den här skylten för mitt första möte med Tillväxtverkets styrelse. Klev ut med en god känsla, engagemanget i styrelsen är genuint och ambitionerna är höga. Spännande, utmanande, ansvarsfullt! Erfarenheter jag tar med hem, till nytta för vår egen organisation och för länet

Nya initiativ, arv och tradition
Den kommande blir inte helt olik den förra. Gläder mig dock särskilt åt veckans första dagar som jag ägnar organisationen och vår verksamhet. Ledningsgruppen har så smått påbörjat strategiarbetet inför de kommande åren och verksamhetsplaneringen kommer mer och mer att utgå från hela länsstyrelsens uppdrag och hur vi ska använda både egna och andras resurser på allra bästa sätt. Här kommer det inte att räcka med kompetenta chefers tankar och ideér, vi behöver bli ännu bättre på att ta tillvara på alla medarbetares kreativitet och kompetens. Vi har redan flera goda exempel där vi med relativt liten insats får stor utväxling - de strategiska samtalen är ett, miljömålsarbetet är ett annat. Och ett helt nytt tänk och gott exempel, som jag hoppas kommer inspirera fler håller på att växa fram på miljövårdsenheten. Mer om detta längre fram.

Efter månader av förberedelse med många och långa diskussioner med Tillväxtverket, Rymdstyrelsen, KTH, Regionförbundet, skolledare och näringslivet är vi nu redo att trycka på knappen för det regionala Astronautprojektet.  Projektägarskapet har tillfallit Länsstyrelsen, den externa finansiering är klar och organisationen börjar ta form. Projektet ligger helt i linje med vårt uppdrag att främja länets utveckling, att samordna statliga myndigheter, ligger också i linje med den Regionala Utvecklingsstrategin och stödjer dessutom flera av våra strategier. Du kan snart läsa mer om projektets bakgrund, mål, syfte och förväntade effekter på webben.

"Inspired by space" är temat för ASE o stämmer väl med Smålandsdelen av den stora Astronautkonferensen 2015, som är mycket mer än konferensen #motnyahöjder 

Ordförandeskapet i Rappe von Schmiterlöwska Stiftelsen är ett arv från mina företrädare och uppdraget är att bevara och utveckla den skogliga näringen. Bevarar gör vi bland annat genom den mark vi avsatt till naturreservatet Bökeskogen, som högtidligen invigdes i slutet av augusti. Det är resultatet av en god dialog mellan oss och stiftelsen.  Den skogliga utvecklingen bygger på forskningsprojekt främst genom SLU, men här hoppas vi även på fruktbart samarbete även med Linnéuniversitetet.

Innovativt och lite nytt
Det klimatsmarta strategiska samtalet på onsdag handlar om upphandling och är ett av de goda exemplen jag nämnde här ovan, hur vi med vår kompetens får andra, att genom kunskap och insikt, ändra beteende till förmån för miljön och för klimatet.

De två Stockholmsdagarna i slutet av veckan innehåller samtal och möten med en gemensam nämnare - innovation och förnyelse. Och de handlar då inte främst om nya produkter och tjänster för näringslivet utan mer om hur vi som myndigheter med nya arbetssätt kan ta oss an de utmaningar vi har att hantera - både verksamhet till gagn för de vi är till för men också arbetssätt där kompetenser tas tillvara på ett mer effektivt sätt än idag.

Det var några penseldrag från den kommande veckans färgrika palett. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar