fredag 20 maj 2016

Att använda och utveckla lyckade integrationsmodeller - inte bara leta nya

Gårdagens dokumentär på tvåan om Fredrik Bergman och Macken är ett utomordentligt fint exempel på lyckad integration och vad resultatet kan bli när ett genuint samhällsengagemang och  entreprenörskap får blomma ut. 

Under årens lopp har många projekt startat, dokumenterats och lagts på hyllan. Projekt som säkert varit bra för de som deltagit men som sedan glömts bort och kanske inte gjort annat avtryck än en dokumentmapp i ett arkiv. Och just i den situation vi nu befinner oss i går det nästan inflation i initiativ och olika typer av utlysningar med syfte att ta vara på flyktingars drivkrafter, skapa meningsfull sysselsättning, förbättra etableringen och förkorta integrationen. 

Det skulle vara intressant att se hur Mackenmodellen, som har många års erfarenhet att ösa kunskap från, som bevisligen lyckats väl och med sina kreativitet finner lösningar för människor långt från arbetsmarknaden, skulle kunna utvecklas. Inte bara leta nya lösningar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar