måndag 27 september 2010

En vecka med jämställdhet och utveckling

Nyfiken linnea skapar förvirring -är det vår eller höst!?
Jämställdhet, landsbygdsutveckling, besöksnäring och effektivare myndigheter

Ur led är tiden?
September går mot sitt slut och enligt kalendern är hösten här men jag vet inte vad jag ska tro – vid helgens skogspromenad hittade vi blommande Linnéa. Den som följt bloggen vet att jag tidigare i år rapporterade om en ljuvt doftande skog med marken täckt av den lilla rosa blomman. Det var i juni och just den tid min mormor kommer ihåg att linnean blommar. Kanske är det en slump, eller rent av helt naturligt, att några nyfikna små linneor dyker upp mitt i höstrusket. Men den får mig ändå att reflektera över klimatet och hur vi människor påverkar och rubbar förutsättningar för många varelser. Den får mig också att tänka på hur viktig vår roll på Länsstyrelsen är. Vi har kunskapen och kompetensen för att säkerställa en tillväxt i balans, där hållbarhetsaspekterna går som en röd tråd i allt vi gör. Det skulle jag vilja att fler ser och förstår och att det går att förena tillväxt och hållbar utveckling. Därför är jag också särskilt glad att styrgruppen för Innovation För Tillväxt förra måndagen initierade en ny arbetsgrupp som ska fokusera just på miljö som konkurrenskraft.

Hållbar utveckling
Veckans olika uppdrag, möten och strategiska samtal handlar alla på ett eller annat sätt om balanserad utveckling. På måndag är det som vanligt mest interna möten med tonvikt på tvärsektoriella frågor. Vid tisdagens styrelsemöte på Tagels Gård kommer vi bla att diskutera bildandet av ett naturreservat, på eftermiddagen är det jämställdhetsråd och på kvällen har jag bjudit in till ett kvällsmingel där vi tillsammans med Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet ska diskutera landsbygdens utveckling och värdet av en god service även utanför stadsgränserna.

Turism och omvärldsorientering

Onsdagen går i resandets tecken – på förmiddagen deltar jag i Turismens Dag i Växjö och på kvällen är det informationsmötet för alla deltagare i resan som Småland Blekinge arrangerar till Expo i Shanghai i början av oktober. Syftet med den resan är att öka kunskapen om den ekonomi som växer snabbast i världen, hur vårt näringsliv kan utnyttja möjligheterna och hur vi som offentliga aktörer kan underlätta det arbetet. Syftet är också omvärldsorientering, att vi ska få en bättre förståelse för konkurrensen som det småländska näringslivet möter och bli bättre rustade för vår uppgift som motor i samhällsmaskineriet. Lika viktigt är att knyta kontakter med organisationer och myndigher som är vår motsvarighet för att skapa arenor där vår kunskap om hållbar utveckling kan komma kineserna till del.

Arbetsveckan avslutas i Stockholm med styrelsemöte i Vinnova där forskning och utveckling i små och medelstora företag står på dagordningen. Till heglen blir det konstrunda och skördefest på Öland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar