onsdag 22 september 2010

Jordbruksministermötet 2009 sätter spår

Familjen Mikaelsson från Råshult inspirerades och delade med sig av erfarenheter
Det är klart att maten stod i centrum denna kväll, närproducerat och "härlagat" av vår fantastiska husfru Brita med sällskap!

För drygt två år sedan, när de första planerna på en Smålandsmarknad i samband med EU´s jordbruksministermöte sjösattes, såg vi möjligheten att i ljuset av den uppmärksamheten kraftsamla länet kring lokal mat och hur landsbygdens resurser bättre kan utnyttjas för att skapa tillväxt.

Intresset för det nyskördade, det nybakade, det närodlade och det närförädlade har aldrig varit större än nu. Genom det strategiska samtalet, som ägde rum på Residenset i går kväll, följer vi planen att nyttja de positiva erfarenheterna från succén med Smålandsmarknaden. Vårt sikte är fortsatt inställt på att ytterligare kraftsamla gemensamma resurser och erfarenheter för att stärka intresset för det lokala mathantverket och inte minst för att stärka befintliga företag och visa på möjligheter för nya aktörer.
Syftet med strategiska samtal på Residenset är att föra ut kunskapen och kompetensen som finns på Länsstyrelsen och hos andra viktiga samhällsaktörer och föra ihop det med länets behov. Målet för detta strategiska samtal var att föra samman producenter och aktörer, diskutera under informella former. Drygt 70 deltagare fick under kvällen ta del av inte mindre än 16 aktörers goda exempel;

Kicki Rydemalm, Smålandsmarknad
Anne-Marie Gjöl Hultberg, Solmarka gårdsbageri, Kalmar och Eldrimner
Nils/Gustav Hector, Gräddhyllan/Kafé de Luxe, Växjö
Karin Borgenvall, Macken Grön integration
Lars-Ove Johansson, nötköttsproducent Torlarp och ordförande LRF Sydost
Kent Johansson, Matöppet Södra Ljunga
Jan Melkersson, näringslivschef Ljungby kommun
Kicki Svensson, regionchef LRF Sydost
Anna Broman, Projektbutiken Åseda
Mette Adolfsson, ordf. Härlunda intresseförening
Elisabet Gunnarsson, Handelsboden Häradsbäck
Cathrine Rydström, Destination Småland
Sten Janér, Regional matkultur Småland
Cecilia Engström, Färanäs lantgård
Per Nilsson, Eldrimners konsult livsmedelskontroll
Tomas Karlsson, informationschef Växjö kommun

Den viktiga mötesplatsen, arenan för inspiration, erfarenhetsutbyte och nätverkande kan inte överskattas. Det var många visitkort som byttes under kvällen och behovet av den här typen av samtal är tydlig – både för entreprenörer och för oss aktörer som ska skapa goda förutsättningar för tillväxt på landsbygden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar