tisdag 26 juni 2012

Ökad kunskap och bättre kommundialog

Vi vill öka kunskapen om våra respektive kommuners utmaningar och möjligheter. Och skap utrymme för enbdialog om hur vi kan bli bättre på att svara upp mot kommunernas förväntningar på en modern myndighet.

Under hösten kommer länsledningen att påbörja en rundresa i länet för lokala kommundialoger.

Redan igår träffade vi Växjös kommunledning för att diskutera framtidsprojekt och aktuella utmaningar. En god dialog där våra respektive roller tydliggörs främjar ett gott samarbete och god utveckling. Vi har mycket att lära av varandra och av andra för att underlätta för de vi är till för. Vid uppföljningen i höst ska vi titta närmare på förenklaprojektet och lyfta goda exempel från andra länsstyrelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar