torsdag 19 juli 2012

Höjd ersättning för rovdjursstängsel

Pressmeddelande
19 juli 2012
Landsbygdsdepartementet

Höjd ersättning för rovdjursstängsel

Till följd av en förändring i Landsbygdsprogrammet som EU nu godkänt höjs ersättningen för rovdjurstängsel från 20 till 50 kronor per meter.

- Genom landsbygdsprogrammet kan vi ersätta bönderna för de extra kostnader det innebär att ha stängsel som inte bara håller djuren inom hänget, utan även rovdjur utanför. Förändringen innebär att länsstyrelserna nu kan börja betala ut den högre ersättningen för rovdjursstängsel, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Även ersättning för extra omsorg om suggor införs. Genom beslutet höjs också ersättningen för delinsatsen kombination av fånggröda och vårbearbetning inom miljöersättningen för minskat näringsläckage samt för skötsel av fäbodbete.

De förändringar som nu genomförs i Landsbygdsprogrammet innebär även att investeringsstödet för biogas höjs för att underlätta för större gårdsanläggningar.

Förändringen träder i kraft den 1 augusti i år.


Kontakt:
Madeleine Van der Veer
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59

Hanna Berndtsson
Pressassistent
08-405 28 58
072-531 82 28

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar