onsdag 11 juli 2012

Vecka 28, 29 och 30 blir en blandning av semester och jobb

En intensiv och innehållsrik Almedalsvecka är till ända. Dagar fulla av seminarier, möten och debatter. Den som tror att Almedalen är mingel och rosévin har antingen inte varit där eller inte haft ett tydligt mål med resan till Visby.

Många av er som är intresserade av det som hände under veckan har följt mig på twitter, ni andra får här en kort, kort resumé;

Planering av höstens Jämställdhetsseminarie
Direkt efter ankomsten till Visby i måndags träffades vi så äntligen. Under flera månader har Per Grankvist, fd chefredaktör för Veckans Affärer och jag följt varandra på twitter.

Jag uppmärksammade Per i början av mars då han skrev en krönika om jämställdhet, först när vi förstår att det konservativa synsättet där mannen är norm kommer vi att nå ett jämställt samhälle.Per kommer tillsammans med andra namnkunniga att medverka vid vårt Jämställdhetsseminarium den 2 oktober.

Förenkla för Företagen
Björn Storkirk från Sveriges Bergmaterialindustrier har många konstruktiva idéer och förslag på regelförenklingar. Hoppas under tidig höst få till ett möte med närliggande branscher för samordning av frågeställningar och förenklingsförslag.
Glasriket och stöd från nationella myndigheter
Har under veckan vid flera tillfällen träffat ledningen för Vinnova, Tillväxtverket och Visit Sweden för samtal kring påbörjade projekt och nya tankar hur de på olika sett kan stötta oss i regeringens uppdrag att vända den negativa trenden i Glasriket.

I samma ärende träffades Daniel Byström, ordf i Sveriges Designer och designern Martin Willers. Fortsatt samtal vid ”Design Action” i Pukeberg den 21 september.

Av 1800 seminarier under 8 dagar lyckades jag under mina fyra pricka in 13 i vitt skilda ämnen, men med mycket gemensamt;

RISE- debatterade Innovationsstödssystemet och den antologi som flera av oss varit medförfattare till
Mission Possible – Nyanlända invandrares etablering – Länsstyrelserna arrangerade’


Angeles Bermudez Svankvist flankerad av Landshövdingen på Gotland och vårt eget länsråd

Hur bidrar design till ett starkare varumärke och näringsliv? – arrangör Möbelriket. Vällbesökta designseminarier gav mersmak. Unga med nya tänkvärda idéer – kontakter jag tar med till Glasrikeuppdraget.

Kan modernt träbyggande göra det möjligt att bygga billigare, för alla? – ett arrangemang av Trästad 2012
Träbyggnation och bygge för alla, bra och saklig debatt om småhushållsbostäder av de sex ungdomsrepresentanterna från de olika partierna.

Kunskapslunch – Våga tänka annorlunda – om kultur och hälsa.
Fortsatt samtal med arrangörerna Eva Möller och Alexandra Charles. Vem vet, kanske det nästa år blir tema trädgård och hälsa? Hur som helst kommer vi att fortsätta diskutera det spåret och kanske kommer ett av 1,6 miljonersklubbens delarrangemang att förläggas till Småland!

Vad kan landsbygden vinna på jämställdhet? – Länsstyrelserna arrangerade


Kompetensförsörjning och näringslivets ansvar – Teknikföretagens och många andras arrangemang


Vid Briggen Tre Kronor träffade jag gänget från Regionförbundet och vi är överens om att lyfta det goda exempel studentmedarbetare. Ett nytt grepp för att få ut unga i arbetslivet. Näringslivet har under veckan visat stort intresse för alla ideér kring kompetensförsörjning och efter semestrarna tar vi kontakt med Patrik Sjöberg på Stockholmsmässan, Åke Svensson, Teknikföretagen och Jan-Eric Sundgren på Volvo för att diskutera hur Regionförbundets projekt, som i första hand vänder sig till de offentliga aktörerna, också skulle kunna nyttjas av näringslivet.

Design – innovation, nöjdare kunder, bättre tillväxt – arrangerat av Möbelriket. En helt ny tanke väcktes på detta seminarie. Martin Willers är superentreprenör och designer, hans idé att låta unga akademiker, inte minst designers, ska erbjudas praktikplats i en företagsstyrelse är ny och fräsch. Ett ypperligt sätt att föra ut kunskapen dessa kreativa ungdomar besitter. Samtidigt ges de etablerade företagen en möjlighet att se sina produkter eller tjänster ur ett nytt perspektiv. Tar med mig detta till kommande möten med näringslivet och olika organisationer som utbildar styrelseledamöter.

Unga Ekokockar på Briggen Tre Kronor – Miljöresurs Linné stod för arrangemanget
Många, många sökte sig till Briggen Tre Kronor när Unga EKO-kockar bjöd på kravmat. Fantastiska ungdomar som drivs av passionen att laga mat på riktiga råvaror. Finalen i Unga Ekokockar går av stapeln den 15 september i Växjö!

Skogsriket – klimatsmart och resurseffektivt – arrangerades av Landsbygdsdepartementet och Skogsindustrierna. Här har vi en plats att fylla – med Trästad 2012 och med Trästrategin för Småland.

Etablering Stockholm – från nyanländ till nyanställd. Bra konkreta verktyg för hållbar integration. Bra resultat och bra dokumentation som jag tar med hem till länet.

Innovationsstödssystemet och Tillväxtverkets klusterrapport lockade fullt hus.Under i stort sett alla arrangemang som på ett eller annat sätt handlade om främjande av utveckling och tillväxt lyftes frågan om vikten av samverkan och framförallt hur viktigt det är att sätta den systemet är till för i fokus.

Innovativt solskydd eller sovskydd?!

Innovativ framtida livsmedelsproduktion med bla Lena Ek – Miljödepartemetet och Lunds Universitet.

Reflektion

Även om ämnena var skilda och spänner över ett brett område finns många likheter och frågeställningar och jag ställer mig frågan – hur svårt kan det vá - att förändra till det bättre när vi vet vad som inte fungerar? Eller vad sägs om följande;
- vi vet vad som behövs men hur gå från ord till handling?
(integration, ungdomsarbetslöshet, kompetensförsörjning, jämställdhet)
- ökad samverkan och en gemensam målbild?
(integration, ungdomsarbetslöshet, kompetensförsörjning, jämställdhet, ökad tillväxt i småföretag, fler företag)
- maxa insatserna och styr mot mål och resultat, låt inte aktiviteter vara målet?
(integration, ungdomsarbetslöshet, kompetensförsörjning, jämställdhet, nyföretagande, tillväxt i SME)
- förenkla med en dörr in – kanske är risken att den blir för stor?
(integration, ungdomsarbetslöshet, kompetensförsörjning, jämställdhet)
- utgår från behoven?
(integration, ungdomsarbetslöshet, kompetensförsörjning, jämställdhet, , nyföretagande, tillväxt i SME)
- bryt den urbana normen
(tlllväxt i alla regioner, nyföretagande, landsbygdsutveckling)
- bryt den manliga normen
(jämställdhet, tillväxt, kompetensförsörjning, ungdomsarbetslöshet)

Ja, det var lite kort från min Almedalsvecka - nu stundar några veckors ledighet och bloggen uppdateras sporadiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar