söndag 10 mars 2013

Månaden som gick......

Februari månads nyhetsbrev kan läsas i sin helhet på vår wwbplats www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Dialogdag om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Den 27 februari anordnade Länsstyrelsen, tillsammans med regeringens hemlöshetssamordnare Michael Anefur, en dialogdag med representanter från länets kommuner, bostadsbolag, intresseorganisationer samt myndigheter. Under dagen diskuterades det komplexa problemet som finns i dagens samhälle med hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden. Läs mer på webben.

Möte om digital agenda
Den 20 februari signerades den nationella digitala agendan. Landstinget, Regionförbundet och Länsstyrelsen åtog sig i och med detta att arbeta fram en regional agenda. Ett uppstartsmöte för arbetet hölls på residenset den 25 februari för personal i de tre organisationerna som är verksamma inom områden med koppling till den digitala agendan. Läs vidare om den digitala agendan på vår web.

Hesa Fredrik är igång!
Webbplatsen Hesa Fredrik har kommit till för att vi alla ska kunna vara förberedda och agera vid små och stora kriser. Vi kan alla drabbas av en liten vardaglig kris eller en större naturkatastrof.
Bakom webbplatsen står Länsstyrelsen i Kronobergs län och Krissamverkan Kronoberg. Läs mer på www.hesafrerik.nu och varför inte göra som jag - lägg som favorit på skrivbordet.

Åsnen – limnologiskt kunskapsunderlag för nationalparksbildande
Just nu pågår arbetet med att bilda nationalpark Åsnen. Nationalparken kommer till större delen att bestå av vattenområden och därför har Länsstyrelsen tagit fram en rapport om sjön. Rapporten behandlar sjöns bildande, hydrologi, de kemisk-fysikaliska förhållandena i vattnet, livet i vattnet, näringsväven och dess utnyttjande för fiske och reglering.

En målsättning med rapporten är att tydliggöra vilken betydelse livet under vattenytan har för livet ovanför densamma, men även hur de varelser som befinner sig ovan vattnet påverkar livet och livsbetingelserna under ytan.

Ta del av den fullständiga limnologiska rapporten på webben

100 strandskyddsdispenser godkända under 2012
Under februari skickades en statistikrapport in till Naturvårdsverket. Den berättade att under 2012 fick drygt 100 anläggningar dispens från strandskyddet för att byggas vid länets sjöar. Det är kommunernas byggnadsnämnder som beviljar strandskyddsdispenser och av dessa är det endast tre-fyra dispenser varje år som upphävs av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslår ansökan om byggnadsminnesförklaring av godsmagasinet i Ljungby
I enlighet med kulturminneslagen har Länsstyrelsen beslutat att avslå ansökan om byggnadsminnesförklaring av det före detta godsmagasinet i centrala Ljungby. Länsstyrelsen har tagit emot 17 ansökningar om byggnadsminnesförklaring av godsmagasinet. Läs mer på webben även om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar