onsdag 1 maj 2013

Om Turnén med Tuffa Tilda, Tillsynsveckan, Mångfaldscetrifiering, Samverkan om skogens fornlämningar och mycket mer finns att läsa i månadens nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Kronoberg

NYHETSBREV April 2013

Turnén Tuffa Tilda och strukturerade Simon

Turné med Tuffa Tilda förbereder oss för kriser

Tuffa Tilda har startat sin turné till skolor och samlingsplatser, tillsammans med Strukturerade Simon, experter från polis och räddningstjänst. Hon ska göra oss beredda på både stora och små kriser som kan inträffa. Läs mer här
Kristina Alsér

Förlängt förordnande för landshövdingen

Kristina Alsérs förordnande som landshövding i Kronobergs län förlängs med tre år. Läs mer
Dennis gör tillsyn av Herråkra kyrkas inventarier

En dag med Dennis - tillsyn av Herråkra kyrkas inventarier

Hur gick mötet med personerna i Herråkra? Vad ger det Dennis att tillsyna? Vad innebar egentligen tillsyn den här dagen? Läs artikeln om "En dag med Dennis".
Eskil Erlandsson - Foto: Jann Lipka

Träbyggande i fokus på nordisk konferens

Möte med landsbygdsministern på Residenset i Växjö hölls den 9 april. Beslutsfattare och experter från hela norden samlades för att diskutera träbyggande på Träbyggnadskonferensen. Konferensen är en del i Sveriges ordförandeskap för Nordiska Ministerrådet. Läs mer här
Bild
Logotyp för Evolve mångfaldscerifiering

Mångfaldscertifiering av Länsstyrelsen

Som första länsstyrelse i Sverige mottog Kronoberg diplomet som visar att man är mångfaldscertifierad. Certifieringen är resultatet av att myndigheten sedan över ett år tillbaka har lagt extra fokus på sitt mångfaldsarbete och genomgått en process under ledning av Evolve som drivs av Institutet för lokal och regional demokrati. Läs mer om mångfaldscertifieringen
Jenny Ameziane projektledare för skogens kulturarv

Strategiskt samtal där skogens aktörer samverkar om fornlämningar

Landshövdingen bjöd in ett brett spektra av skogliga aktörer till ett strategiskt samtal på Residenset i Växjö den 10 april. Skogens aktörer samarverkar om fornlämningar i skogsbruket för att hitta former för samarbete kring utbildning och kunskapsförmedling om kulturmiljöhänsyn i skogsbruket. Läs sammanställningen av samtalet.
Bild
Glasrikeuppdraget

Delrapport från Glasrikeuppdraget

Drygt ett år har gått sedan Länsstyrelsen i Kronoberg fick regeringens uppdrag att tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar och regionförbunden i de båda länen samordna insatser inom befintliga resurser för destinationen och industrin i glasrikeregionen. Ta del av senaste delrapporten och Glasrikeuppdragets senaste nyhetsbrev
Klockgentiana, Foto: Per Ekerholm

Innovativ samverkan ska förenkla för fastighetsägare

Länsstyrelserna i Småland och skogsstyrelser startar nu en förstudie för att skapa en lättillgänglig modell för hur information om natur- och kulturvärden från olika myndigheters lagringsplatser kan länkas samman och knytas till en specifik fastighet. Huvudsyftet är att det ska vara enkelt för markägare att få information om natur- och kulturvärden på sin fastighet. Läs en intervju med Ida och Anette som jobbar med projektet.
Bild
Nyhetsbrev Nationalpark Åsnen

Nytt nummer av Nationalparken Åsnens nyhetsbrev

Ett nytt nyhetsbrev av den planerade Nationalparken i Åsnen finns nu i digitalt format. Nyhetsbrevet berättar bl.a om läget i projektet, om de stora öarna och om väderkvarnar i området. Nyhetsbrevet finns att läsa här. Vill du ha mer information kan du även titta in på den planerade nationalparkens hemsida, www.nationalparkasnen.se
Bild
Förenkla rapport

Delrapport 2 skickades till Näringsdepartementet

På uppdrag av Näringsdepartementet arbetar landets länsstyrelser med projektet Förenkla på riktigt! som ska skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Samordningen leds av Länsstyrelsen i Kronoberg. Den andra delrapporten har skickats till Näringsdepartementet. Läs mer om Förenkla på riktigt! delrapport 2.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar