onsdag 29 maj 2013

Ökad kunskap centralt när företagen ska jobba med miljöfrågor

I en ny rapport som Länsstyrelsen i Kronoberg har sammanställt om miljöarbetet i utvalda ISO 14001-certifierade företag i länet framkommer det att kunskap är en nyckelfaktor i deras miljöarbete. Rapporten är ett steg i processen att ta reda på hur företagen ser på miljömålsarbetet och bygger på 77 företags syn och erfarenheter.                     

Företagen önskar tips på goda exempel och förslag på åtgärder. Brist på prioriteringar kan också vara en anledning till att åtgärderna inte sker i den takt som kanske önskas. Företagen har samarbeten med kommuner och med andra företag men efterfrågar samtidigt mer samverkan. Ett led i ökad samverkan kan vara att starta en mötesplats för miljöfrågor, något som företagen efterfrågar.  

Nästan 80 procent av företagen svarade att de vill ha mer information om miljökvalitetsmålen och hur de kan bidra till arbetet.

- Det är positivt att intresset och viljan finns och vi hoppas att detta kan leda till att många företag kan ta på sig rollen som aktör i arbetet med att genomföra åtgärder för att nå miljömålen, säger Ida Andreasson som arbetar med att ta fram åtgärdsprogram för hur miljökvalitetsmålen kan nås till år 2020. Rapporten är ett led i Länsstyrelsens arbete med att förstå hur företagen arbetar mot miljökvalitetsmålen idag och att ta reda på vilket stöd företagen behöver för sitt miljöarbete framöver. Syftet har också varit att ta reda på vilka åtgärder företagen kan bidra med för att nå miljökvalitetsmålen.  

Rapporten finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.

För mer information, kontakta: 
Hanna Matschke Ekholm, 010-223 77 37,hanna.ekholm@lansstyrelsen.se 
Ida Andreasson, 010-223 74 78,ida.andreasson@lansstyrelsen.se  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar