onsdag 5 mars 2014

Tillsammans lägger vi pusslet för att göra det enklare för landsbygdsföretagare

Det här pusslet började vi lägga i går - generaldirektörer från Tillväxtverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, SKL, LRF osså vi på Länsstyrelsen. Med utdelade pusselbitar ska vi tillsammans medverka till att det blir enklare för landsbygdsföretagare att bedriva sin verksamhet. När året är slut hoppas vi på en märkbar förbättring i attityd, bemötande, handläggning och samordning.
Läs hela handlingsplanen
http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/forenklingsresan/handlingsplan.4.1b8a384c144437186eacf06.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar