måndag 31 mars 2014

Samhandling för hållbar tillväxt gör Kronoberg attraktivt

Som de allra flesta vet har vi sedan länge ett mycket bra samarbete med Regionförbundet - ledningarna träffas med jämna mellanrum och en gemensam beredningsgrupp hanterar och förbereder frågor som berör båda organisationer.

Idag tar vi ytterligare ett steg framåt i samarbetet. Då gör vi gemensam sak av arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, en samlad strategi för länets tillväxtarbete, där både Regionförbundet och Länsstyrelsen är viktiga aktörer. Regionförbundet har det regionala utvecklingsansvaret och vi ska som statens förlängda arm främja länets utveckling och bidra till att de nationella målen får regionalt genomslag.

Många av våra uppdrag tangerar varandra och för att skapa mesta möjliga mervärde för de vi är till för behöver vi hitta ett arbetssätt där våra resurser och kunskap används på ett effektivt sätt. I samband med att den nya utvecklingsstrategin ska tas fram påbörjas också de båda ledningsgruppernas arbetet att definiera uppdrag och tydliggöra roller. 

Dörrarna öppna för en kreativ dag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar