onsdag 23 april 2014

Kort vecka, mycket innehåll


Även om arbetsveckan är kort är det mycket som ska hinnas med. De flesta externa möten denna vecka handlar om vårt roll och vårt bidrag i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Regionens utveckling är resultatet av alla små steg som du, jag och andra tar. Genom att inkludera så många som möjligt i revideringen av strategin säkerställs att det blir mer handling än ord. När cheferna för länets statliga myndigheter träffas står framtidens kanske viktigaste utvecklingsfråga på agendan - kompetensförsörjning, ett viktigt kapitel i RUSen. När vi pratar kompetensförsörjning är det oftast näringslivets behov som lyfts och det är självklart oerhört viktigt för regionens tillväxt och utveckling att företagen hittar rätt kompetens, men kompetensförsörjningsfrågan är minst lika viktig för myndigheter. Om det och hur vi genom TvärdraG kan samarbeta med näringslivet för att locka attraktiva nya medarbetare till länet handlar vårens möte med de statliga myndigheterna. Framåtsyftande, proaktivt o utvecklande diskussioner förväntar jag mig. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar