onsdag 13 augusti 2014

#motnyahöjder

I stort sett hela onsdagen ägnar vi åt den kommande Astronautkonferensen. Tidigt på förmiddagen anländer Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg tillsammans med sin kollega Johan Marcopoulos och Lisa Fuglesang, som är projektledare för hela konferensen. Rymdstyrelsen är en statlig myndighet med uppdrag att ta tillvara svenska rymdintressen nationellt och internationellt samt bidra till att fler ungdomar väljer att studera naturvetenskap ovh teknik. Det är också Rymdstyrelsen vi kommer att samarbeta med före, under och efter astronautkonferensen hösten 2015 för att få ut allra mesta nytta av detta unika tillfälle. 

På dagordningen står bland annat följande;

1.     Industri- och teknik
-        Rymdstyrelsen informerar om hur svensk och internationell     
         rymdverksamhet bedrivs
-        Vilka möjligheter finns för näringslivet i Småland
-        Finansieringsmöjligheter
-        Krav på kompetens, egenkapital och annat
2.     Outreach, kring vilka delar bör och kan vi samverka?
-       undervisningsmaterial
         - vad finns, vad kan användas gemensamt
         - vad kommer att produceras
         - sociala medier
         - gemensam taggning (haschtag)
         - pr- och massmedier
         - aktiviteter för allmänhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar