torsdag 21 augusti 2014

Ståndsmässig inledning på Förenkladagarna i Linköping


Inspirerande för en östgöte i förskingringen att få inleda de två förenkladagarna i Linköping på slottet

För första gången har landets alla landsbygdsdirektörer och djurskyddschefer träffats för att prata och lära mer om vad attityd, bemötande och samordning betyder för landsbygdsföretagen i deras vardag.


Tror att alla som deltagit på de två Förenklingsdagarna i Linköping känner sig lika nöjda som jag. Med proffsig moderator och erfarna föredragshållare har vi samtalat hur vi i våra myndigheter kan skapa ökad förståelse för våra "kunders" behov. Hur vi med insikt och kunskap kan bli bättre på bemötande och hur vi med Jordbruksverkets nya tillämpningar kan föravisera vissa kontroller. 

Både LRF,  Jordbruksdepartementet och Landsbygdsdepartementet medverkade och det känns gott när de bekräftar att vi är på rätt väg och att förenklingsarbetet måste få ta tid. Attityd, bemötande, samordning och föranmälan av kontroller var de viktigaste punkterna under dagarna. Samarbetet mellan Länsstyrelserna och Jordbruksverket känns gediget. Nästa steg hoppas jag blir ett liknande samarbete med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar