fredag 20 april 2012

Nyfikna blickar på innovativa Småland

Det händer mycket spännande i Kronoberg och i de övriga Smålandslänen. Höstens Kungliga Teknikresa uppmärksammades i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens årsredovisning och nu är det dags igen för nationella aktörer att samlas i Småland.

På onsdag samlas inbjudna engagerade personer från akademien, samhället och näringslivet för att koppla ihop projekt, aktiviteter och processer till det som skulle kunna bli en gemensam agenda, en kraftsamling för att ta vara på spridda tankar och idéer.

Syftet är att koppla regionens utmaningar till Linnéuniversitetes uppdrag, nationella aktörers olika program och insatser samt diskutera möjligheten som Familjen Kamprads stiftelse utgör för en mer innovativ utveckling i Småland.

Ett 80-tal engagerade personer från samhället, akademien och näringslivet samlas för att synliggöra och samtala hur vi med gemensamma resurser kan göra göra verklig skillnad för den framtida utvecklingen i vårt “älskade Småland” för att citera Ingvar Kamprad.

U t d r a g  u r  p r o g r a m m e t

Familjen Kamrads stiftelse – framtida möjligheter för Småland

Sammanfattning av OECD-rapporten Småland/Blekinge
Inspiration från Peak Innovation - exempel på hur näringsliv, offentliga aktörer och akademi har kraftsamlat runt en gemensam agenda

Nationella finansiärer och främjare presenterar sig och sina tankar:
o Vinnova, enhetschef Cecilia Sjöberg
o Tillväxtverket, generaldirektör Christina Lugnet
o KK-stiftelsen, generaldirektör Madelene Sandström

Inspel från några utvalda aktörer och näringslivsrepresentanter om pågående processer och önskad utveckling

Det blir enhändelserik eftermiddag och kväll på residenset i Växjö, med inspel och samtal under kreativa former som du kan följa på twitter #residenset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar