tisdag 3 april 2012

Uppkopplad - en rättighet och möjlighet för alla?!

Utan tillgång till bredband ingen utveckling. Om den regionala digitala agendan handlar tisdagens strategiska samtal på Residenset. Vi samlar intressenter från länet för att diskutera behovet av ett samlat arbete för både den hårda it-infrastrukturen och för de mjuka frågorna.

Näringsdepartementet informerar om regeringens bredbandspolitik och den nationella digitala agendan. Därefter kommer Länsstyrelsen i Örebro Län, som fått regeringens uppdrag att främja initiativ att ta fram regionala och lokala digitala agendor, att dela med sig av sina erfarenheter. Vi är glada att vara först ut att ta del av deras arbete och innan kvällen tar vid kommer Bredbandsforum berätta om sin rollnoch verksamhet. Syftet är att informera hur andra gör och diskutera om vi är mogna att ställa oss bakom det politiska målet och ta fram en regional digital agenda.

Regeringens mål - Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar