onsdag 2 maj 2012

Det viktiga ledarskapet

Det gäller att bli valbar!
Är fortfarande fylld av energi från förra veckans olika strategiska samtal där de första fröna mot en gemensam målbild planterades. Inte minst bär jag med mig, och ställer mig bakom, Lasse Lindqvist definition av regionalt ledarskap "Starkt regionalt ledarskap handlar inte om personer utan förmågan att skapa gemensamma styrdokument med tydlig vision och strategier, att våga ta höjd men utgå från fakta. Det blir som man tänker och det handlar om att bli valbar"! En definition som kan appliceras både i region och organisation. Tar med mig detta till kommande veckas olika aktiviteter. 

Några frön har planterats och de första plantorna ser dagens ljus 
Den här veckan börjar med det andra styrelsemötet i Familjen Kamprads Stiftelse och blir historiskt. De första projektinvesteringsbesluten ska tas och jag, som vet vad projektansökningarna innehåller, gläds att de stämmer väl överens med några av de utmaningar vi diskuterade under innovationsdagen på Residenset. 

Därefter samtal med landstingsdirektör Börje Lindqvist och hur vi genom MAT 2012 kan bidra till ökad efterfrågan på närproducerade och kravodlade livsmedel och inte minst hur de offentliga aktörerna kan bidra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar