torsdag 3 maj 2012

Gästbloggare om appar och länets nya kulturmiljöprogram

Länsstyrelsen lanserar en spännande ny form av kulturmiljöprogrammet

Tidig morgonbild på vacker kulturmiljö - Residensträdgården!


Idag är det dags för Länsstyrelsen att visa upp det projekt som de drivit sedan augusti förra året. Projektet har gått ut på att revidera och digitalisera länets kulturmiljöprogram. Revideringen har utförts i ett tätt samarbete med länets kommuner.

Som grund för projektet ligger länets kulturmiljöprogram från 1981. Detta program togs fram av Länsstyrelsen och Smålands museum, där de gav besked om vad, var och varför kulturmiljöprogrammet ville säkerställa objekt eller miljöer. Genom programmet skapades en generell bild av länets kulturarv och detta resulterade i att 143 kulturhistoriskt värdefulla områden i länet valdes ut och presenterades.

Under de senaste 30 åren har länets landskap genomgått en rad förändringar, ny kunskap har tagits fram i samband med inventeringar och synen på landskapet har på flera plan utvecklats. Detta har fört med sig att de utpekade områdena har blivit i behov av nya beskrivningar i modernare former för att passa dagens önskemål och krav.

Detta har resulterat i ett uppdaterat kulturmiljöprogram som inte bara innehåller aktualiserad och ny kunskap utan också i ett program som är mer tillgängligt för alla. Målet med det nya kulturmiljöprogrammet har varit att göra länsstyrelsens kunskapsunderlag mer lättillgänglig dels via en webbaserad karttjänst och dels genom områdesbeskrivningar på länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen har också frambringat en prototyp av en mobil applikation, för att visa de möjligheter som finns med dagens teknik.

För att förankra och presentera det nyligen reviderade och digitaliserade kulturmiljöprogrammet kommer Länsstyrelsen, idag, att hålla i ett strategiskt samtal på Residenset. Ändamålet med dagen är att fånga upp regionala och lokala synpunkter på länets utpekade kulturmiljöer och hur de kan brukas i olika verksamheter.


Jag kommer att twittra under dagen, följ vad som händer, följ mig på twitter: @IdaPraktikant #residenset
Ida Karlsson
Praktikant på Länsstyrelsen i Kronobergs län
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar