fredag 16 november 2012

Nygammal hemsida för svensk miljöteknik - glad att arbetet i Swentec- Sveriges miljöteknikråd dammas av

Under tre år hade jag förmånen att leda arbetet i Swentec - regeringens initiativ för att förstärka konkurrenskraften för svensk miljöteknik. Många, många företag engagerades och resultatet av deras och kansliets arbete levererades i vår slutrapport till regeringen strax före jul 2010. Under åren som gått sedan dess har regeringen lanserat en miljöteknikstrategi och jag konstaterar att många aktiviteter på "att göra listan" från rapporten nu realiseras. Glädjande!
                     Så såg vi ut då ;) - Berit Gullbrandsson, vd för Swentec och jag som ordförande

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Gemensam webbplats ska stärka miljöteknikföretag


För att förbättra förutsättningarna för att utveckla, kommersialisera och exportera svensk miljöteknik ger regeringen Tillväxtverket i uppdrag att utveckla en webbplats som tillgängliggör information inom miljöteknikområdet på internet. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde.

Tillväxtverkets uppdrag syftar till att underlätta för innovatörer, entreprenörer och företag som söker information i syfte att utveckla sin produkt eller verksamhet.

- Vi måste underlätta och skapa förutsättningar för svenska företag att dra nytta av den växande globala efterfrågan på miljöteknik. Med en gemensam webbplats kommer företag och andra aktörer få lättare att hitta relevant information. Det kan till exempel handla om olika offentliga stöd som finns eller vilka andra företag och entreprenörer som man kan samverka med, säger it- och energiminister Anna Karin Hatt.

Satsningen omfattar 3,5 miljoner kronor och är en del av regeringens miljöteknikstrategi som löper under perioden 2011 till 2014. Inom ramen för miljöteknikstrategin har det framkommit ett stort behov, framförallt från små- och medelstora företag, av en samlad information om pågående offentliga satsningar inom miljöteknikområdet. Även annan information som är relevant för svenska aktörer inom området har efterfrågats, till exempel att göra det lättare att hitta andra svenska miljöteknikföretag och anläggningar.

Kontakt:


Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
08-405 24 11
072-208 22 71

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar