onsdag 14 november 2012

VINNOVA lanserar innovationscheckar för små och medelstora företag!


Almi, IUC och Coompanion får uppdraget att distribuera innovationscheckar


VINNVOA har gett Almi Företagspartner AB, IUC Sverige AB och Coompanion – Kooperativ Uteveckling Sverige ansvaret att distribuera innovationscheckar. De tre nationella aktörerna kommer att ansvara för att över 200 små och medelstora företag får möjligheten att se över och starta nya innovationsprojekt.

Tanken med innovationscheckarna är att de ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga genom att till exempel köpa tjänster av exempelvis universitet och högskolor, institut eller andra offentliga eller privata kunskapsleverantörer. De ska rikta sig mot små och medelstora företag som behöver ny kunskap eller ny teknik för att ta fram innovativa tjänster, varor eller processer. Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösning, partnerskap och produkter. Innovationschecken är kontanta medel på cirka 100 000 kr.

Satsningen är ett led i arbetet med att förbättra innovationsklimatet i Sverige och i ligger i linje med den nationell innovationsstrategi. De tre nationella distributörerna som valts ut kommer att ansvarar för att identifiera företag som har ett behov av en innovationscheck. Distributören ska också utifrån företagets behov se till att en innovationscoach (rådgivare) finns till hands för att ge stöd i processen. Innovationscoachen kan också fungera som ett stöd och kontakt mellan företaget och forskningsinstitut, universitet, högskola eller annan extern kunskapsleverantör.

Distributörerna har valts ut på premisserna att ha ett stort nätverk som också inkluderar kvalitativa rådgivare. Distributörerna måste också kunna agera på ett kostnadseffektivt sätt för att nå företag i många branscher i hela Sverige. De tre kommer samarbeta på nationell- och regionalnivå för att skapa effektivitet och kunskapsutbyte.

Innovationscheckar är ett regeringsuppdrag tilldelat till VINNOVA för 2012- 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar