lördag 16 februari 2013

10 månader med Glasrikeuppdraget och vi börjar se konkreta resultat


Årets första nyhetsbrev från glasrikeuppdraget beskriver lite av det som händer och hur vi på olika sätt arbetar för att stärka glasrikeregionen.

VinnVäxt - Smart housing
Arbetet med att förbereda Småland för en ansökan om Vinnväxtmedel pågår för fullt. Ansökan ska vara inne den 6 maj och fyra workshops är planerade för att lyfta fram visioner, idéer och input från olika grupper. De kommer bland annat att belysa nya marknader, politiska och offentliga sektorns roll, bostadsutformning samt forsknings- och utvecklingsbehov. För att få inspiration och input till arbetet har vi besökt Borås, och fått höra mer om Smart Textiles, ett Vinnväxt initiativ som redan har pågått under flera år. Smart Textiles berättade om hur man arbetat med målet att driva ett dynamiskt innovationssystem för att främja tillväxt, stärka internationella konkurrenskraften och skapa nya arbetstillfällen i regionen. Ett bestående intryck från dem är nytänkandet och möjligheten att prova idéer för att snabbt se om de fungerar och att det finns en kraft och skapar rörelse att samla alla initiativ på ett ställe.

För mer information om Smart Housing, kontakta per-erik.eriksson@sp.se

Saneringsskrivelsen – inga medel från regeringen
Den skrivelse som länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län skickade till regeringen i höstas har nu besvarats av miljöminister Lena Ek. Miljöministern hänvisar till Naturvårdsverkets medel och att regeringen inte har några speciella medel avsatta för sanering.

Samverkan Lessebo – för glasnäringen
Den senaste tiden har Lessebo kommun drabbats hårt av varsel. Kommunen har därför dragit i gång projektet ”Samverkan Lessebo”. Syftet med projektet är att underlätta för uppsagda att få en ny sysselsättning. Anders Blomqvist, som är projektledare, drev ett liknande projekt i Markaryds kommun då företaget Transcom i Strömsnäsbruk lades ner. Då lämnade 166 personer av totalt 211 för en ny sysselsättning. Projektet presenterades på Kosta glasbruk 10 januari och deltog gjorde bland annat kommunalråd Monica Widnemark, kommunchef Christina Nyquist och projektledaren Anders Blomqvist.

Arbetsgruppens möte och organisation
Efter årsskiftet gäller styrgruppens beslut om att dela upp arbetet på tre olika arbetsgrupper; en lokal, en regional och en med nationella aktörer. Till mötet den 30 januari redovisade representanter från alla grupper aktiviteter för att stärka glasrikeregionen. Kommunernas redan pågående arbete med en gemensam strategi för näringslivet kommer att finnas med i bakgrunden till det som nu startar. Senaste mötet var den lokala arbetsgruppen i Emmaboda den 16 januari, då mätning av mobiltäckning och näringslivsstrategin diskuterades.

Mobiltäckning kommer att mätas
För att få en bild av hur mobiltäckningen varierar över regionen går flera kommuner nu samman i ett projekt och gör en gemensam upphandling för att mäta mobiltäckningen under ett år. Ansvarig för samordningen är Jimmi Olsson i Uppvidinge kommun. Kanske enidé för mig att ta med i det nationella uppdraget att utvärdera regeringens bredbandsstrategi?

Mer om uppdraget på Mynewsdesk, twitter och FB
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar