söndag 17 februari 2013

Bostäder för småhushåll och Glasriket är veckans samtalsämnen påResidenset


Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen och föra processer framåt.

Veckans möten på Residenset

18/2
Möte med styrgruppen för
Glasrikeuppdraget

20/2
IKANO Bostads ledningsgrupp får information om den stora satsningen i Tingsryd

Hösten 2013 tar den nya skolan i Tingsryd, Academy of Music and Business, emot de första eleverna - Småland kopplas ihop med Hollywood och kreativitet kopplas ihop med business!

Satsningen väcker stor uppmärksamhet och skapar nyfikenhet långt utanför länsgränserna. Sedan en tid tillbaka pågår samtal mellan olika aktören om hur ett framtida Campus skulle kunna utformas och matcha den spännande skolan. Därför tar vi tillfället i akt när ledningsgruppen för IKANO Bostad besöker Växjö och Älmhult och bjuder in aktörer som kan ha intresse av varandra och information kring satsningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar