onsdag 20 februari 2013

Sverige ska bli världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter


I regeringens arbete med att ta fram den nationella digitala agendan har både civilsamhället, näringslivet och politiken deltagit - 130 företag och 6 regioner/län har redan anslutit sig till målen.

Idag var det dags för ytterligare 9 län/regionerna att ansluta sig. Regionförbundets ordförande Roland Gustbée och jag har undertecknat avsiktsförklaringen för vårt län,,som även Landstinget står bakom. Det innebär att vi delar målet om att Sverige ska bli bäst i Världen på att använda digitaliseringens möjligheter och att vi i samverkan kommer att ta fram en regional digital agenda.

En projektgrupp är bildad och en IT-pedagog anställd för att leda arbetet och redan på måndag har vi bjudit in till ett första samtal på Residenset med våra respektive organisationer.

Dagens signeringslunch på Rosenbad inleddes av IT-minister Anna-Karin Hatt.

Läs regeringens pressmeddelande

Pressmeddelande
20 februari 2013
Näringsdepartementet

Anna-Karin Hatt välkomnar nio regionala digitala agendor

Nio olika län har idag undertecknat en avsiktsförklaring om att de ska ta fram en egen regional digital agenda. Signeringen ägde rum på Rosenbad i Stockholm på initiativ av it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Representanter från Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Stockholms län, Uppsala län, Värmlands län, Västernorrlands län och Västmanlands län skrev idag under varsin avsiktsförklaring. Därmed har sammanlagt 17 län anslutit sig till arbetet med att ta fram egna regionala digitala agendor.

Det innebär att de ställer sig bakom det it-politiska målet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, liksom att de har för avsikt att ta fram en egen regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer i sina respektive regioner.

- Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit krävs regionala digitala agendor. Därför är det bra att nio län nu tar fram brett förankrade regionala digitala agendor. Den nationella Digitala agendan för Sverige måste matchas av agendor i regioner, län och kommuner, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Den Digitala agendan är en bred och sammanhållen strategi för it-politiken som innehåller regeringens ambitioner, mål och insatser för digitaliseringen av Sverige. Målet för den digitala agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sedan tidigare har Skåne, Örebro, Västra Götaland, Östergötland, Gotland, Västerbotten, Blekinge och Kalmar undertecknat avsiktsförklaringar om att ta fram egna regionala digitala agenda och därefter påbörjat sitt arbete med att utarbeta sina egna agendor.

Kontakt:
Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
08-405 24 11
072-208 22 71Inga kommentarer:

Skicka en kommentar