måndag 1 juli 2013

Stor uppslutning av många för att utveckla Glasriketregionen

 Glasrikeuppdraget - nyhetsbrev nummer 7

Nyhetsbrev nummer 7


Sommaren närmar sig med stormsteg och innan vi tar några veckors semester kommer här vårens fjärde nyhetsbrev från Glasrikeuppdraget. Vi kan konstatera att det händer mycket med koppling till glasrikeuppdraget. Den 10 juni startar Glasrikets sommardesignkontor, en ny satsning för att arbeta med hur vi kan utveckla orter och platser i Glasriket. Tillväxtverket har varit här på sina fyra kommunbesök i maj. Både företagande och entreprenörskaps-satsningar diskuterades tillsammans med vikten av Glasriket som destination. Om detta finns mer att läsa längre ner i nyhetsbrevet.
Lagom till sommaren har AB Glasriket, med stöd från glasrikeuppdraget, producerat en film för att locka fler människor till Glasriket. Filmen skildrar mystiken och visar att Glasriket glöder.
Se filmen r

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till personer du tror är intresserade.


Vad kan nationella myndigheter göra för Glasriket?

Tillväxtverket och Svensk Industridesign (SVID) har varit hos oss i Glasriket och besökt kommunerna under fyra dagar i maj. Dialoger och studiebesök har gett en bra bild av hur det ser ut i våra kommuner och vad Tillväxtverket skulle kunna bidra med. Ett utvecklat entreprenörskap och behovet av att förbättra besöksnäringen och attraktiviteten i orterna lyfts i alla kommunerna. Vidare är möjligheten att utnyttja glasbruken för glastillverkning intressant för de flesta. Glasrikeuppdraget samordnar nu lokala, regionala och nationella aktörer för att kunna arbeta vidare med dessa viktiga frågor. I Uppvidinge var vi på Rosdala och där diskuterades turism och utveckling av orterna. Hos Lessebo fick vi besöka Kosta och Transjö Hytta. Här var fokus mer på entreprenörskap och internationalisering. Vid Nybro-besöket bjöds vi till Pukeberg, där företagsetablering och framtida användning av Orrefors också stod på agendan. Sista besöket var till Emmaboda kommun, med utvecklingen av The Glass Factory i Boda som den viktigaste frågan att diskutera.
Tillväxtverket återkommer före sommaren med ett förslag till stödmöjligheter. Stödet kan vara i form av antingen kompetens eller finansiering. Båda myndigheterna ser ett långsiktigt arbete med glasrikekommunerna. Alla kommunerna eftersträvar en ökad attraktivitet och fler företag och invånare, något som kan bli en fråga för sommardesignkontorets studenter. SVID fortsätter arbetet från sommardesignkontoret tillsammans med glasrikeuppdraget i höst.

Glasrikets sommardesignkontor i Boda

Den 10 juni landar sex designkunniga studenter i Boda för att koncentrera sig på Glasriket under sommarmånaderna. Studenterna har med sig kunskaper om t.ex. industridesign, barnkultur, möbler och arkitektur. En inspirerande kombination, som vi kommer att få höra mer om. Tillsammans med en vägledare från SVID ska de arbeta med att utveckla orter och platser i Glasriket. Sommardesignkontoret omfattar hela Glasriket, så de första två dagarna träffar studenterna sina uppdragsgivare i de fyra glasrikekommunerna för att diskutera sig fram till uppdrag som gör nytta för Glasriket. En pressträff planeras till onsdagen den 12 juni. Sommardesignkontoret finansieras av SVID, Tillväxtverket och Glasrikeuppdraget.

Utredning om fastighetsbildning på förorenad mark

En advokatbyrå har för glasrikeuppdragets räkning utrett fastighetsägarens ansvar för kostnader för sanering och möjligheten till fastighetsbildning, vid fortsatt industriell drift. Nu fortsätter advokatbyrån med piloterna Boda och Orrefors. Förhoppningen är att kunna underlätta för entreprenörer som vill utveckla företagande i glasbruksmiljöerna.


Smart Housing – Småland

Ansökan om att bli Vinnväxt-region Smart Housing Småland lämnades in till Vinnova den 6 maj. I förra veckan fick vi det glada beskedet att Smart Housing Småland är en av nio ansökningar som kallas till intervju i juni. Vinnova fick in hela 23 ansökningar och har alltså gallrat bort 14 stycken. Besked om hur det går kommer i början av juli. Glasrikeuppdraget har medfinansierat framtagandet av ansökan och håller tummarna för att Vinnova ska bedöma Smålandssatsningen värd att satsa på.

Like Glasrikeuppdragets nyhetsbrev nr 7 on Facebook share on Twitter

Kalender

10/6 Glasrikets sommardesignkontor
Designstudenterna kommer

3/9
Möte med styrgruppen

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar