fredag 28 juni 2013

Läsvärd sommarlektyr - senaste nytt från Länsstyrelsen i Kronoberg

NYHETSBREV Juni 2013

Smart Housing Småland logotyp

Smart Housing Småland vinnare av Vinnväxt

Den 26 juni stod det klart att Smålands ansökan om att utveckla innovationsmiljön Smart Housing blir en av tre vinnare i Vinnovas stora Vinnväxt-program. Vinsten betyder att...
Bild
Länsstyrelsen i Kronoberg lanserar ny karttjänst

Länsstyrelsen i Kronoberg lanserar ny karttjänst

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fått en ny karttjänst som visar geodata (underlag med geografisk lokalisering). Redovisandet av geodata i en karttjänst är bland annat en del av arbetet med att ställa samman och tillhandahålla underlag som kan ha betydelse för hushållning med mark- och vattenanvändningen i länet. Läs vidare om karttjänsten.
Ny handlingsplan

Ny handlingsplan ska stärka arbetet med alkohol- och drogrelaterade frågor i länet

Livsstil Kronobergs ledningsgrupp har fastställt en regional handlingsplan som ska ses som stöd och vägledning kring frågor som rör alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och det brottsförebyggande arbetet. Läs mer om den nya handlingsplanen.
Logotyp Integration i Kronoberg

Integration i Kronoberg - undertecknad överenskommelse

Den 14 juni undertecknades överenskommelsen för Integration i Kronoberg av sju parter. En gemensam agenda och överenskommelse för hur vi samarbetar med integrationsfrågorna i Kronobergs län. Läs mer om överenskommelsen.
Sagomuséet i Ljungby

Modernt synliggörande av kulturmiljöer

Länsstyrelsen har uppdrag att kunskapsförmedla och tillgängliggöra länets kulturmiljöer, det görs på ett nytt sätt genom lanseringen av Appen ”Ljudspår i Stavsjö”. Läs mer om Appen.
Bild
Stefan Höglin 

Länsstyrelsen fortsätter sitt arbete med att fördjupa kunskapen om Kronobergs riksintressen för kulturmiljövården

Sedan 2007 pågår Länsstyrelsens arbete med att förbättra kunskapen om länets riksintressen för kulturmiljövården. Hittills har nya och fördjupade beskrivningar genomförts i 8 av länets 35 riksintressen. Under juni i år påbörjas arbetet med ytterligare 7 områden.
Bild
Bostadsmarknadsanalys - framsidan

Läget på bostadsmarknaden

För att få kunskap om länets bostadsmarknad sammanställer Länsstyrelsen varje år en bostadsmarknadsanalys. Rapporten för 2013 är nu färdigställd och grundar sig bland annat på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och Boverkets bostadsmarknadsenkät till kommunerna. Läs mer om rapporten för bostadsmarknaden.
Kan en underskrift förändra klimatet?

Ett grönare Kronoberg tack vare klimatavtal

En uppföljning som Länsstyrelsen gjort av de klimatavtal som tecknades med organisationer i länet under 2010, visar på goda resultat och positiva effekter. Läs vidare om klimatavtalen.
Bild
Bredbandsstöd

Utredning föreslår effektivare bredbandsstöd

Kristina Alsér har regeringens uppdrag att utvärdera bredbandsstrategin. Den 12 juni överlämnade hon ett delbetänkande till regeringen kring effektivare bredbandsstöd. Läs mer om utvärderingen av bredbandsstrategin.
Symbol för insatser som bidrar till att nå miljömålen

Vad symbolen betyder

Ett av Länsstyrelsens uppdrag innebär att verka för att våra miljökvalitetsmål ska nås. Symbolen här bredvid syns i nyhetsbrevet för att visa på insatser som bidrar till att nå miljömålen. Läs mer om det regionala åtgärdsarbetet.
Residensträdgården 

Vi önskar er en härlig sommar!

På återseende i september.

     Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö,
     E-post:kronoberg@lansstyrelsen.se
     www.lansstyrelsen.se/kronoberg

För att avbeställa nyhetsbrevet, klicka här.

Detta mail skickas med IdRelay

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar