onsdag 26 juni 2013

Och vinnare är .... Smart Housing Småland!!!!

Direkt från Vinnovas pressinfo

Tre nya satsningar får VINNVÄXT-finansiering
VINNOVA - 2013-06-26 10:12
Smart Housing Småland, Paper Province 2.0 i Värmland och Geo Life Region i Gävleborg. Dessa regionala initiativ får finansiering i upp till tio år för att etablera starka och attraktiva innovationsmiljöer genom VINNOVAs program VINNVÄXT.

VINNVÄXT främjar hållbar tillväxt genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika regionala tillväxtområden. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Programmet förutsätter en aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning samt politik och offentlig verksamhet. Urvalet görs med hjälp av en intern och en extern bedömningspanel. Programmet har pågått sedan 2001 och omfattar idag 11 initiativ runt om i landet.

Nu har tre nya initiativ blivit utsedda som kommer att få finansiering under tio år. Besluten tas i etapper, där fortsatt finansiering baseras på återkommande utvärderingar. Den beslutade första etappen för 2013-2016 innebär en finansiering för på mellan 20.5 och 22 miljoner kronor för respektive projekt. De regionala deltagarna förväntas skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.


Följande initiativ får finansiering:

Smart Housing Småland (SP Trä och Glafo) med nod i Växjö, kontakt: Per-Erik Eriksson, per-erik.eriksson@sp.se, 0730-646266, 010-5166266
Ska bli en internationellt attraktiv innovationsmiljö som skapar smart boende
och hållbar byggd miljö både för den svenska marknaden och för export.
Initiativet är inriktat på utveckling och innovation inom Smålandsregionens
viktigaste styrkeområden och industrigrenar; trä och glas.

Paper Province 2.0 med nod i Karlstad, kontakt: Maria Hollander, mhollander@paperprovince.com, 054-240460, 070-6211172
En gemensam kraftsamling där både privata och offentliga aktörer ska utveckla
och förnya den traditionella skogsindustrin och visa hur regionen ska bli en
internationellt attraktiv miljö och kompetensnod för skogsbaserad bioekonomi.
Paper Province har under mer än ett decennium visat att man har kraften att
samlas för gemensam utveckling.

Geo-Life Region, FPX,nod i Gävle, kontakt: Johan Bång, johanpb@fpx.se, 070-2094525, 026-614400
Geodata är digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge, till exempel kartdata och registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation eller befolkning. Visionen är att nu också lyfta nyttan av geografisk informationsteknik till nya användningsområden samtidigt som man arbetar med de redan etablerade. FPXs vision är att ta fram tillämpningar för nya lösningar för ökad folkhälsa.

I höst kommer en prisceremoni att hållas för de tre vinnarna.

VINNOVA beviljar dessutom ett mobiliserings- och utvecklingsbidrag till sex initiativ som bedömts ha god tillväxtpotential men där antingen organisering och ledning av initiativet, aktörskonstellationen
eller fokus för den strategiska idén behöver utvecklas vidare. Bidraget är på fyra miljoner kronor under två år och ska medfinansieras av regionen med minst samma belopp. De sex initiativen som får mobiliserings- och utvecklingsbidrag är: Framtidens Urbana Försörjningssystem (Skåne), OffshoreVäst (Västra Götalandsregionen), Stockholm Med-X samt Vehicle ICT Arena (Göteborg),
Cloudberry Datacenters (Luleå) och Biobusiness Arena (Sundsvall).För mer information:
Marit Werner, utlysningsansvarig, 08-473 31 63, Marit.Werner@VINNOVA.se
Lars-Gunnar Larsson, programledare, 473 31 37, Lars.Gunnar-Larsson@VINNOVA.se
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08 -473 30 53, Daniel.Holmberg@VINNOVA.seVINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar