fredag 14 juni 2013

Inledde dagen med givande klimatfrukost då tre nya klimatavtal undertecknades!

Idag har Växjö taxi, Länstrafiken Kronoberg och Linneuniversitetet undertecknat klimatavtal med Länsstyrelsen.

Avtalen, som är frivilliga avsiktsförklaringar, och syftar till att lyfta fram goda exempel bland länets företag och organisationer som kan agera föredömen och inspiratörer. Organisationerna har undertecknat avsiktsförklaringar i syfte att utföra åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan. Exempel på åtgärder är premie för biogas- och elhybridfordon, inköp av miljögodkända fordon, biogasdrivna bussar i stads- och regiontrafik, ökad turtäthet i tågtrafiken, incitamentsavtal och energikartläggningar för energieffektivisering.

- Det finns flera företag och organisationer i vårt län som utför ett storartat klimatarbete. Ofta sker detta arbete utan att de får ett riktigt erkännande och utan att så många känner till det. Det är därför mycket kul att få lyfta fram några av de som bestämt sig för att göra skillnad. Fler företag och organisationer behöver ta efter Kronobergs pionjärer, förebilder och inspiratörer!

– Vi ser klimatavtalet som ett spännande tävlingsmoment, som ligger helt rätt i tiden då vi står inför den största satsningen på kollektivtrafiken någonsin här i länet, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör Länstrafiken Kronoberg.

Klimatavtalen är ett led i Länsstyrelsens arbete för att uppfylla regeringens klimat- och energiuppdrag samt miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar