torsdag 27 juni 2013

Inte bara regn som duggar över Småland


40 miljoner kronor extra i tillväxtsatsning till hårt drabbade län


I dag har regeringen beslutat om 40 miljoner kronor som under 2013 ska gå som riktad tillväxtsatsning till de regioner som har drabbats hårdast av konjunkturnedgången. Pengarna kommer att fördelas till Blekinge, Skåne, Värmlands, Kronobergs, Gävleborgs, Kalmar, Västmanlands och Södermanlands län.

Pengarna kan bland annat användas till att stärka nätverksarbete mellan företag i kluster, företagsetableringar, exportfrämjande, innovationsinsatser, unga entreprenörer, och stöd till underleverantörer. Varje län kan själva avgöra hur pengarna ska användas lokalt och regionalt för att främja tillväxten.
- Att de län som har drabbats hårdast har verktyg för att skapa en miljö där företag kan etablera sig och växa är särskilt viktigt för tillväxten av nya jobb, säger näringsminister Annie Lööf.
De 40 extra miljonerna innebär följande procentuella tillskott för länen: Blekinge, 13%, Skåne, 28%, Värmland, 7%, Kronoberg, 29%, Gävleborg, 6%, Kalmar, 12%, Västmanland, 15%, Södermanland, 32%.
- Den här extra satsningen ska ses tillsammans med andra åtgärder som regeringen gör för att möta lågkonjunkturen. Det handlar bland annat om kostnader för företagande, infrastruktursatsningar, fler utbildningsplatser och regelförenklingar, säger Annie Lööf.

Kontakt

Oscar Sundevall
Pressekreterare hos Annie Lööf
08-405 49 51
072-530 48 90

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar