onsdag 11 december 2013

19 månader med Glasrikeuppdraget - om tradition, utveckling o förnyelse

 Glasrikeuppdraget - nyhetsbrev nummer 10

Nyhetsbrev nummer 10


”Glasrikeuppdraget – 19 månader senare”, var namnet på en presentation på årets Designmingel i november. Liksom förra året var temat Glasrikeuppdraget och utvecklingen i Glasriket. När jag satte ihop den presentationen slogs jag av hur mycket som verkligen pågår i och kring Glasriket. Många vill vara med och utveckla och alla har sina tankar om hur arbetet ska utföras, se bara årshjulet från Designminglet. Glasrikeuppdraget har sin roll i detta och kan nu visa att med gemensamma krafter kan vi starta och driva många processer. I mars ska regeringen ha sin tredje rapport. Det kommer inte att bli svårt att fylla den.
Malin Bendz-Hellgren, projektsamordnare

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till personer du tror är intresserade.
Mer information finns på www.glasrikeuppdraget.se
 

Designmingel med fokus på utveckling av Glasrikeregionen

Det sjätte designminglet hölls den 11 november på residenset i Växjö. Ett 80-tal engagerade och intresserade människor från olika professioner och bakgrund samlades kring den småländska designen. Fokus för kvällen var utveckling av Glasriket.  Deltagarna fick ta del av Sommardesignkontorets bild av framtidens Glasrike. Det berättades om nya användningsområden för glaset, där design, hållbarhet och innovation går hand i hand. Destinationsutveckling och goda idéer bjöds på från bland annat Möbelriket, Astrid Lindgrens Näs, Smart Housing Småland och Pukebergsinitiativet.
Efter inspirationen satte kvällens verkstad igång. Arbetsgrupperna diskuterade alltifrån kulturarvet, upplevelsen av glashantverket, marknadsföring, transparent intelligens, infrastruktur, innovation, volymproduktion till samverkan.  För att få en tydligare bild av vad som sker i Glasriket fyllde deltagarna på med sina planerade aktiviteter för 2014 på ett stort visuellt ”Årshjul”. Representanter från nationella SVID deltog under kvällen. De berättade om sitt uppdrag och samlade på ”smålänningarnas” berättelser om Glasriket.

Intresset för ett fortsatt arbete var stort. Därför blir det en fortsättning den 25 feb 2014.
 

Glasrikets samlingar och arkiv i fokus
Den 25 november hade Glasrikeuppdraget besök av Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Tillväxtverket, länsmuseerna mfl. Målet var att visa och diskutera de stora samlingar av glas och arkivmaterial som finns i Glasriket. Besökarna överväldigades av det engagemang som har gjort att samlingarna räddats kvar i Glasriket. Samtidigt som man gladdes över detta såg man det stora behovet av katalogisering, digitalisering mm. Ett nytt möte med de nationella aktörerna planeras i feb/mars 2014.
 

SVID i Glasriket

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, har under året arbetat med hur design kan utveckla Glasriket. Detta gör vi genom inspiration och kunskapsunderlag. Kunskap har skapats genom möten med alla kommunerna under våren och främst under hösten genom en designdriven kartläggning av nuläget, behov och det önskade läget i Glasriket som ett underlag inför framtida aktiviteter. Detta har skett genom många olika möten med människor, organisationer och företag. Som kunskap och inspiration har SVID har varit med och genomfört Sommardesignkontoret i Glasriket. Under december och januari utkommer två magasin som SVID producerar; Design Research Journal och Design & Affärer som båda kommer att fokusera på Glasriket och innehåller artiklar om regionen och inspirerande exempel.
Conny Olander, Programansvarig destination, SVID
 

Design i Glasriket på export

From Småland with love – så hette utställningen som gick på export till Köpenhamn. Läs mer här
 

Samarbete med Reijmyre Glasbruk

Vid styrgruppens möte den 2 december fanns Anders Härnbro, kommunalråd från Finspångs kommun med. Han berättade om att Reijmyre arbetar med att utveckla sin hantverksby som är kopplad till glasbruket. Reijmyre är intresserade av att samarbeta med Glasrikeuppdraget. Den 6-7 februari kommer en hel delegation från Finspångs kommun för att besöka några av våra viktigaste glasbruksmiljöer. 
 
Redan nu kan man köpa Reimyres glas i Fabriksbutiken i Kosta.
 

Kompetenscentrum Pukeberg

Det f.d. glasbruket i Pukeberg är en plats i Småland, där kunskap om design utvecklas och förvaltas av olika aktörer från akademi, näringsliv och samhälle. Idag finns bland annat glashytta, Designarkivet, glasutställning med butik, hyttsillsrestaurang, konstnärsateljéer, ett belysningsföretag och akademisk glasdesignutbildning. Riksglasskolan med både gymnasie- och yrkeshögskoleutbildning planerar en flytt från Orrefors till Pukeberg sommaren 2014 och ArkDes (tidigare Arkitektur¬museet) kommer under våren 2014 att flytta delar av sina samlingar från Stockholm till Pukeberg.
Linnéuniversitetet, Nybro kommun och Regionförbundet i Kalmar län har antagit en gemensam avsiktsförklaring med visionen att skapa ett internationellt kompetenscentrum för glas och glasdesign i Pukeberg. Samtidigt är Pukeberg utpekat som en av noderna i innovationsmiljön Smart Housing Småland med transparent intelligens som ett viktigt ledord.
Sedan i höstas pågår ett arbete för att ta fram en mer konkret målbild och en långsiktig strategi för att etablera kompetenscentrumet. En styrgrupp leder arbetet och fyra arbetsgrupper diskuterar utbildning på olika nivåer, möjliga forskningsprojekt, samarbete med befintliga och nya företag inom konst- och planglas samt utformning av en attraktiv mötesplats för designers, glashantverkare, arkitekter, internationella studenter och forskare med flera.
I slutet av januari ska en rapport med förslag till strategi och fortsatt arbete redovisas för de tre huvudmännen. Pukeberg är en intressant och vacker miljö med stor potential att utvecklas.
Bertil Eifrém, processledare


På gång

Nu visas en stor och fin utställning med Hald/Gate på Smålands Museum t.o.m. dec 2014.
Åsa Jungnelius har tagit över hyttan i Boda GlasbrukLäs mer

Kalender

25/2 Fortsättning arbetsgrupper designminglet
27/2 Styrgruppens möte
31/3 Rapport 3 till Regeringen
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar