tisdag 28 januari 2014

Bara tillsammans går det att göra verklig skillnad

Det är ingen hemlighet att vi befinner oss i en ekonomiskt kärv situation och om inte förr krävs nu prestigelösa diskussioner och analyser som sträcker sig över hela organisationen, därför påbörjar Länsstyrelsens nya ledningsgrupp idag ett teamutvecklingsarbete. Vi har sedan 2008 haft siktet inställt mot att bli en modern, effektiv och mänsklig organisation och ser konkreta resultat av det systematiska och strategiska arbetet - vi blivit valbara för nya uppdrag, vi får bra betyg av våra kunder och inte minst har vi blivit en attraktiv arbetsgivare, ekonomin till trots. Med den nya ledningsgruppens kraftsamling tar vi ytterligare ett steg för att möta framtiden och de utmaningar vi står inför. Bara tillsammans kan vi lösa våra uppdrag.

Det är min bestämda uppfattning att fler hjärnor tänker bättre än en och även om inte det kommande dygnet räcker för att göra skillnad är målsättningen att samlas kring ett gemensamt arbets- och förhållningssätt och därmed skapa bättre förutsättningar för ett ta ett helhetsgrepp om både ekonomi och verksamhet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar