tisdag 21 januari 2014

Fokus på en enklare vardag för företagen när generaldirektörer kommer till Växjö

 


 

Den 21-22 januari samlas ett tjugotal generaldirektörer, chefer för statliga myndigheter, statssekreterare Marita Ljung från näringsdepartementet och intresseorganisationer i Växjö för att diskutera regeringens uppdrag att förenkla för företag.

Under ett dygn kommer deltagarna att föra samtal och diskussioner, besöka IKEA i Älmhult och genom projektet TvärdraG få möta representanter för regionens företag. Värd är landshövding Kristina Alsér och Länsstyrelsen i Kronobergs län som har regeringens uppdrag att arbeta med
”Förenkla på riktigt!”

- Landets företag är beroende av beslut och samverkan med myndigheter för sin verksamhet. Hur vi möter dem och arbetar blir i förlängningen en fråga om jobb och tillväxt. Därför är det oerhört viktigt att
vi arbetar aktivt med att förenkla för företagen, säger landshövding Kristina Alsér.

Under parollen ”Förenkla på riktigt!” samverkar Länsstyrelsen i Kronobergs län med andra länsstyrelser, enskilda företagare, näringslivets regelnämnd (NNR) samt olika bransch- och intresseorganisationer. Mötet i Växjö den 21-22 januari är ett led i länsstyrelsernas förenklingsarbete där målet är att föra samman myndigheter och företag för att kunna hålla en öppen dialog kring hur man tillsammans kan underlätta och främja tillväxten för företag.

Kontakt: 
Malin Strand
Projektledare
Tel. 010-223 71 50
malin.strand@lansstyrelsen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar