söndag 12 oktober 2014

Utan Glasrikeuppdraget hade detta möte inte varit möjligt!


Att samla ledningarna för Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum, Riksarkivet, Kulturrådet o Tillväxtverket och att dessutom enas om att Glasrikets arkiv, samlingar och kulturmiljö är en angelägenhet för hela landet - inte som dammsamlande museum utan som inspiration för nytt entreprenörskap o småskaligt förtagande inom kulturella o kreativa näringar och inom besöks - o turismnäringen.



I historien finns mycket att hämta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar