måndag 20 oktober 2014

Vårt bidrag ska ge ringar på vattnet......

Med begränsade resurser och med höga ambitioner att bidra till länets utveckling gäller det att vi är kreativa och hittar nya arbetssätt som också får andra att vilja vara med.

Och som ett brev på posten återkommer jag envist till vår modell "Strategiska samtal" som så lyckosamt satt igång positiva processer i länet. Med Länsstyrelsens kunskap, vårt nätverk och med Residenset som mötesplats, arbetsplats och marknadsplats för tankar och nya ideér, har vi en otrolig möjlighet att göra verkstad av strategidokument och handlingsplaner, eller av utmaningar som många ser men ingen tar tag i. 

Dagens möten är just sådana. Det första, strax efter lunch, som handlar om hur vi tillsamans tar MAT till en ny nivå. Och kvällens strategiska samtal - Unga och landsbygden - är ett annat gott exempel på hur vi med små resurser bidrar till länets hållbara utveckling. 

Det finns en mängd aktörer som vill vara med och ta tillvara hela länets utvecklingspotential. Viktigast av allt för att få en positiv utveckling av länet är att ta tillvara de tankar och idéer och framför allt engagemang som finns hos alla yngre, vi ser också effektivare integration som en viktig del av landsbygdens utveckling. Förutom inspiration blir det intressanta samtal, erfarenhetsutbyte, goda exempel och givande föredrag. Bland annat kommer Skillnadens trädgård, ett flerhundraårigt handpappersbruk som är redo att möta framtiden, en stenkvarn som omvandlats till ett högteknologiskt företag samt många fler att dela med sig av erfarenheter. Den gemensamma nämnaren är att de vågar följa sina drömmar och tror på en framtid på landsbygden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar