tisdag 25 november 2014

Med örat mot marken

Ja, så skulle man kunna sammanfatta vårt uppdrag att främja länets utveckling. Och den som frågar mig vilka stora utmaningar vi står inför får svaret att en av dom är att bättre ta vara på den kunskap och erfarenhet som flyktingar och invandrare står för, en annan är kompetensförsörjningsfrågan som är avgörande för utvecklingen och så den tredje - urbaniseringen som inte bara avfolkar landsbygden utan också dränerar på erfarenhet o kunskap.  Tre utmaningar som rätt hanterat kan bli avgörande för framtiden. Tre utmaningar som fyllde förra veckan och som fortsatt kommer sysselsätta och engagera många av oss på Länsstyrelsen.

Landsbygdens utveckling - vår inriktning
Fröna som såddes under EUs ministermöte 2009 har grott och i början av förra veckan fick vi från centralt LRF-håll höra att vi gjort det ingen trott - satt Kronoberg på den Svenska matkartan! På detta "oförglömliga möte" kom vi överens att LRF Sydost nu tar taktpinnen för att samla aktörer i länet för att formulera en livsmedelsstrategi för Kronoberg. Det är dags att ta det småskaliga o storskaliga till visionen och på riktigt bli Smakregion Kronoberg. Ett fantastiskt resultat av många strategiska samtal. Precis så ska Länsstyrelsen jobba - samordna, skapa förutsättningar och släppa!

Utan visioner är det näst intill omöjligt att göra riktig skillnad! 
Det var inte många som initialt trodde på MAT-satsningen och säkert inte många som tror att det går att vända den negativa befolkningstrenden på landsbygden. Men det gör ungdomarna som deltog i det strategiska samtalet på Residenset i oktober.  Och i onsdags träffades arbetsgruppen som ungdomarna valt ska arbeta vidare till nästa strategiska samtal. En härlig kväll full av energi där dom var överens att dom bestämt sig - kunskapen om landsbygdens kvalitét ska spridas o den negativa trenden ska brytas! Jag är säker på att vi tillsammans kommer att lyckas. Vår insats blir, precis som i matsatsningen, att bistå med processledning, kommunikation och samordning.

Kundfokus
Även Förenkla för företagen-projektet handlar om att göra skillnad, samordna och skapa en gemensam målbild. Den gångna veckan träffades Länsstyrelsernas kontaktpersoner för femte gången under de tre år vi haft förenklauppdraget och vi konstaterade alla att det, även om mycket återstår, hänt mycket inom länsstyrelserna och att fler och fler kommenterar att vi tagit viktiga steg framåt - i attityd, bemötande o service för de vi är till för. Sakta men säkert börjar förenklingsarbetet bli en del av vardagen hos landets alla Länsstyrelser.

Efter många strategiska samtal var det dags för en intern variant
Genom vår modell Strategiska Samtal har många utvecklingsprocesser i länet startats, med konkreta positiva effekter som resultat, och sista dagen förra arbetsveckan var det dags för det allra första interna. En nyttig övning för alla ledare - med inspiration hur vi bättre kan ta vara på länsstyrelsens hela kompetens och en bra diskussion hur vi med nya arbetsmodeller kan skapa mer nytta till de vi är till för och hur vi ska ta oss an de utmaningar vi står inför. Allt förstås kopplat till den Regionala Utvecklingsstrategin. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar