tisdag 18 januari 2011

Tillbaka från Israel med nya kunskaper och insikter

Tillbaka i Växjö och jobbet på Länsstyrelsen efter en intressant och lärorik resa i Israel. Tillsammans med delar av styrgruppen för Innovation för Tillväxt, med Marcus Wallenberg i spetsen, har vi, genom möten på hög politisk nivå, fått ta del av ett av världens främsta innovationssystem. Det starkaste intrycket är att man där, precis som i Finland, har en tydlig, gemensam agenda och ett ledarskap som imponerar! Ska vi i vårt land, i våra regioner och i våra organisationer kunna skapa tillräcklig innovationskraft måste det strategiska ledarskapet på allvar utvecklas - på alla nivåer - nationellt, regionalt och lokalt - privat, politiskt och offentligt.

”Ledarskap handlar inte om att vara på toppen, det handlar om framtiden”
Det var en av många filosofiska uttryck och tankar som vi fick oss till livs vid mötet med President Shimon Peres vid besöket i Israel. Och visst har han rätt! Och säkert är det just vårt envisa utvecklingsarbete med siktet inriktat på framtiden som gjorde att vår Länsstyrelse, av en oberoende konsult, fått bästa betyg i utvärderingen om vem som ska få uppdraget att bli värd för Länsstyrelsernas samlade telefonväxel. Blir stolt och glad över alla som bidragit till ansökan och jobbet bakom!

2011 har börjat ovanligt bra
Förutom konsultens utvärdering fick vi i torsdags flera bevis på att hårt och målmedvetet arbete lönar sig. Regeringen beslutade att tillsätta en kommitté för att se över företagsbeskattningen. Enligt Anders Borgs pressmeddelande är bakgrunden: ”Det är viktigt att fortsätta förbättra villkoren för att starta och driva företag i Sverige och lokalisera moderbolag och huvudkontor här. Reglerna bör vara utformade så att de gynnar investeringar och skapar fler jobb. Dessutom måste villkoren för forskning och utveckling vara konkurrenskraftiga för att säkra att Sverige kan skapa god tillväxt.” Beslutet ligger helt i linje med både Globaliserings-rådets och projektet Innovations för Tillväxt slutsatser. Särskilt kul var det att få beslutet då flera av oss som engagerat oss i frågorna var samlade i Israel.

Under veckan blir det en hel del internt arbete, men jag är också inbjuden till flera olika organisationer att dela med mig av erfarenheten från arbetet på Länsstyrelsen i Kronoberg och hur vi tillsammans med andra aktörer - regionförbundet, kommunerna, Linneuniversitetet och näringslivet samverkar och samarbetar för att rusta oss för framtiden.

Vänta inte på den stora lyckan, så att du missar den lilla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar