måndag 13 februari 2012

Att skapa en kultur där förnyelse och förvaltning är i balans

Ledarskap och modet att våga tänka nytt var temat vid förra veckans möte med regeringens Innovationsråd.

Innovera mera var Christer Fuglesangs budskap till vår Länsstyrelsen när han besökte oss under Innovationshelg 2011!

- Världen förändras och en effektiv offentlig förvaltning är en konkurrensfördel för landet , var Dan Eliassons inledningsord. Något vi också framhåller i motiveringen till vårt utvecklingsarbete. För att fortsatt spela en roll i samhällsutvecklingen måste arbetssätt och servicegrad anpassas och jag kan konstatera att vår Länsstyrelse kommit en bra bit på vägen att bli den moderna och effektiva myndigheten som både regering och de vi är till för efterfrågar.

Arbetet att utveckla organisationen fortsätter och med tanke på torsdagens diskussioner i Innovationsrådet om ledarskapets viktiga betydelse känns det riktigt bra att vår vecka 7 inleds med två ledardagar. Syftet är att stärka ledarskapet på Länsstyrelsen och skapa en kultur där förnyelse och förvaltning är i balans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar