onsdag 22 februari 2012

Hälsosamt och nyktert gränsöverskridande samarbete

Ja, så skulle en av aktiviteterna på tisdag och en på onsdag kunna sammanfattas. Det är glädjande att vi i vårt län har ett brett samarbete inom olika områden. I Livsstil Kronoberg samarbetar polisen, landstinget, regionförbundet och länsstyrelsen i frågor som rör ungdomar och ungdomars förhållande till droger. Med gemensamma aktiviteter hoppas vi öka kunskapen om risker, men också förhindra en negativ utveckling.


Två styrgruppsmöten i viktiga frågor samma vecka!
I tisdags stod drogfrågorna i fokus och i morgon folkhälsofrågor. Under ett par år har länets offentliga aktörer arbetat med att ta fram en gemensam folkhälsopolicy, som bland annat stöttar det arbete Livsstil Kronoberg bedriver. Syftet är en vision, en gemensam agenda med handlingsplan och aktiviteter för barn och ungdomars hälsa. Har vi tur kommer policyn att kunna förankras politiskt under våren/försommaren 2012 och sedan presenteras i samband med MAT 2012 i september. Om detta samlas landstingsdirektör, regiondirektör och landshövding på torsdag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar