tisdag 21 februari 2012

Livsstil Kronoberg - ett aktivt folkhälsoarbete med fokus på alkohol- och drogförebyggande

I eftermiddag träffas ledningen för Regionförbundet, Polisen, Åklagarmyndigheten, Länsstyrelsen och Landstinget för styrgruppsmöte i Livsstil Kronoberg - ett fantastikt och framgångsrikt samarbete kring alkohol och drogfrågor oss myndigheter emellan.

Livsstil Kronoberg startade redan 1980 med samma syfte då som nu -  att stärka det förebyggande arbetet i länet och med huvuduppgiften att ge stöd, uppmuntran och stimulans till olika aktörer i det förebyggande arbetet på lokal och regional nivå med nationella mål som grund. Ett viktigt arbete där samarbete gör skillnad!

läs mer på http://www.livsstil.kronberg.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar