onsdag 1 december 2010

Kompetensförsörjning en ständigt återkommande fråga

Lågkonjunkturen och finanskrisen slog hårt mot många företag och varselsiffrorna slog i taket. Ingen trodde på hösten 2008 att kompetensförsörjningsfrågor två år senare skulle stå högst upp på näringslivets agenda. Alla pratar om vikten av kompetens, rätt kompetens.

Regionförbundet Södra Småland har under 2010 tagit fram rapporten "Kompetensförsörjning i Södra Småland" (kan hämtas på rfss.se). Den är ett första steg i ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjningsfrågor och vid gårdagens Regionala Forum på Residenset, där huvuddelen av medlemmarna representerar näringslivet, presenterades innehållet. Vid workshoparna diskuterades innehållet och framförallt hur vi gememsamt kan arbeta med frågorna för att nå både attraktion och hållbar utveckling i regionen. Resultaten från grupperna arbetas in i strategin och återkoppling sker vid nästa Regionala Forum den 9 mars.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar