torsdag 23 december 2010

Snö och kyla gör att viltet lider vid jaktLänsstyrelsen har idag beslutat att införa förbud mot jakt med drivande hund på klövvilt i Kronobergs län. Beslutet är föranlett av väder­situationen - stora mängder snö och långvarig sträng kyla.


Viltdjuren har svårt att förflytta sig. Att bedriva jakt med hund medför att djuren kan utsättas för onödig påfrestning och svårt lidande. Jakt med drivande hund är därför ytterst olämpligt på de platser i länet där dessa förhållanden råder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar