torsdag 2 december 2010

Robust Samhälle

Just nu pågår den nationella konferensen Robust Samhälle här i Växjö, en mötesplats där samhällsaktörer samlas för att bredda begreppet robusthet och där vi gemensamt tar ett helhetsgrepp. Vi vill skapa levande nätverk. Av människor som har kunskap, engagemang och vilja. – denna gång med underrubriken ”risker av social karaktär.

Oavsett inställning, oavsett vilja drabbas vi av omvärldens förändringar. Förändringar vi har att förhålla oss till.

Vårt robusta samhälle sätts på prov
– av klimatförändringar
- av globaliseringen
- av den ökade rörligheten
- av den förfinade tekniken

och av ännu okända hot.

Det här kommer att kräva nya angreppssätt och en tydligare samverkan mellan samhället, näringslivet och forskningsvärlden. Att bryta traditionellt tänkande ger oss en chans att ligga steget före. Beredskap handlar om att utgå från det värsta och vara beredd när det oförutsedda inträffar. Beredskap är att ta ansvar. I stort och i smått.

Det moderna samhället är sårbart - stormar, snöoväder, pandemier och olyckor har mänskligheten upplevt och lärt sig att hantera eller kanske leva med. Men ett område vi jobbar betydligt mindre med är risker av social karaktär. Ökande klyftor, social oro, värdeförskjutning, hot mot demokratin, för att nämna några exempel.

Vägen till robusthet är en utmaning där samverkan är nyckelordet! Att samarbete äver gränser är avgörande för ett robust samhälle särskilt när det gäller händelser av social karaktär som är ingens och allas ansvar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar