fredag 10 december 2010

På väg mot regioner 2015?!

I veckan deltog jag tillsammans med 270 andra nyfikna politiker, tjänstemän från kommuner, regionförbund och länsstyrelser i SKL´s konferens "På väg mot regioner 2015". I inledningen betonade Anders Knape, orförande SKL och Håkan Sörman, vd SKL vikten av att kommunerna engagerar sig i den kommande regionbildningen. Tyvärr var jag ensam deltagare från vårt län.

En intressant dag med många bra föreläsningar, inspel och diskussioner. Mats Sjöstrands regeringsuppdrag att se över den statliga regionala representationen väcker mångas nyfikenhet. Han är fortfarande ganska förtegen men lyfte lite på förlåten och klargjorde att det inte kommer att vara 21 länsstyrelser i hans förslag och han är tydlig med att han ser nuvarande KSO-konstellationer som en temporär lösning. Och han ställer sig frågan varför ska man flytta 21 länsstyrelsers uppgifter till 21 regionala strukturer? Varför ta fram 21 kompetensplattformar när vi har 8 strukturfondsområden?

Hans huvudfråga är "hur få bästa genomslag regionalt för regeringens politik?" och förslaget kommer inte att innehålla 21 lösningar vare sig på tillsyn eller regionala utvecklingsfrågor. Han klargjorde också det juridiskt är ok att en region innehåller flera landsting. I hans direktiv ingår att sitta still i båten till dess det kommer in nya ansökningar om regionbildning, han ska sedan bedöma och föreslå namn på de nya regionerna/länen och residensstäder. Ännu så länge har han inga ansökningar att bedöma och för de som vill bilda region till nästa val är det 2011 som gäller.

Att regionbildning tar tid var den röda tråden i inspelen från Pia Kinhult, Region Skåne och Gert-Inge Andersson, Västra Götaland. Pia redogjorde för den 25-åriga processen som har tagit dom dit där dom är idag - hon poängterar att mycket är gjort men mycket återstår och på en direkt fråga av moderatorn huruvida de ställer sig till ytterligare regionförstoring svarade hon att hennes uppfattning i nuläget är att Region Skåne inte är öppna för en regionförstoring, hon gissar att det idag är svårt att få upp ett engagemang inför nästa val.

I ljuset av Gert-Inge Anderssons redogörelse för Västra Götalands närmande mot Värmland inser man hur viktig processen är för ett bra resultat. Beslutsunderlaget bygger på en väl genomarbetad djupanalys som de båda regionerna lagt mycket tid på och som båda känner sig bekväma med. Diskussionerna om en regionförstoring har kommit långt och för att den ska bli verklighet kommer beslut att tas våren 2011.

Fortsättning på denna spännande resa följer och till våren hoppas vi få besök av Mats Sjöstrand och förhoppningsvis få del av den promemoria han just nu sitter och filar på.

Alla tycker något i den här frågan men ingen driver den - vi riskerar ett ledarskapsvakuum! Den kommentaren från Anders Knape får sammanfatta dagens budskap från de medverkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar