torsdag 10 mars 2011

Regelförenkling - en viktig process som startat och bara är i sin linda

I fredags träffade jag tillsammans med Tillväxtverkets gd Christina Lugnet statssekreterare och tjänstemän från Näringsdepartementet för att informera om våra respektive regeringsuppdrag "Förenkla för företagen".

Det är kul att även muntligen få berätta om vad vi kommit fram till i uppdraget och hur vi ser på en fortstättning. Vårt grunduppdrag som avslutades före jul var inte mer än en liten förstudie om hur vi i Länsstyrelsevärlden skulle kunna arbete, hur vi skulle kunna samverka och hur rapporteringen av uppnådda resultat skulle kunna rapporteras. Och inte minst hur ett fortsatt uppdrag skulle se ut.

Konkreta exempel från verkligheten gick verkligen hem och nu håller jag tummarna för ett nytt utökat uppdrag så vi kan gå från ord till handling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar