söndag 6 mars 2011

Vårmånaden inledd med "Förenkla för företagen"-arbete

Vårmånad, men fortfarande långt kvar till barmark
I alla fall om man befinner sig i den delen av Småland där jag har mina rötter dvs utanför Vimmerby. Men ljuset är här och bäcken där vi brukade kasta Puh-pinnar med barnen när de var små är nästan helt isfri. Det ska bli kul att lite längre fram i vår få introducera lilla Molly i konsten att följa pinnarnas väg från ena sidan bron till den andra, fram till dess får vi njuta av härligt babybad…..Välfärd och förnyelse – något vi alla har ansvar för
Vår välfärd bygger på att vi har nya, små och medelstora företag som vill växa. Därför ar det viktigt att regelverk, styrsystem och strukturer stimulerar entreprenörskap, innovation och förnyelse. Det måste vi prata om och agera för, på många nivåer, och det är också med detta för ögonen förra veckan slutade och den här börjar.

Pilotprojekt för kortare handläggningstider och regeringsuppdraget ”Förenkla för företagen”
På Länsstyrelsen har vi påbörjat ett viktigt pilotprojekt för att förkorta handläggningstiderna för bla miljöprövning. Arbetet handlar om ökad kunskap hos företag och branschorganisationer -hur en bra process ser ut och hur företagen genom att lämna ansökningar med hög kvalité själva kan påverka och förkorta tiden.

Det handlar om vår egen kunskap om företagandets utmaningar och behov, om hur vi kan bli bättre på bemötande, prioritering, dialog och information. Men det handlar också om övriga aktörers insikt och kunskap. Detta informerade vi Näringsdepartementet om i fredags när vi var inbjudna av den politiska ledningen för att presentera rapporten från regeringsuppdraget ”Förenkla För Företagen”.

Vi hoppas, precis som många företag, att Länsstyrelserna ska få ett utökat uppdrag, med resurser, för att kraftsamla i detta viktiga arbete – att förenkla företagarnas vardag så att de kan lägga kraft och energi på utveckling.

Förenklaarbetet ligger väl i linje med regeringens satsning på en nationell innovationsstrategi och det stämmer som hand i handsken med de många processerna som satts i gång på olika plan i vårt avlånga land. Och om detta handlar mycket av veckans aktiviteter. Tillsammans med Regionförbundet träffar vi på tisdag cheferna för de regionala myndigheterna för att diskutera hur de bidrar till länets utvecklingsarbete. Samma tema är det på det Regionala Forumet, som är fortsättningen på Framtid Kronobergs arbete. Ett 30-tal näringslivsföreträdare samlas ett par gånger varje termin för att arbeta fram en gemensam agenda för ökad attraktionskraft, kompetensförsörjning och förnyelse.
Däremellan hinner jag med styrgruppsmöte och arbetsmöte i IVA-projektet Innovation för Tillväxt och på torsdag eftermiddag träffar jag alla mina kollegor på Rosenbad då månadens Landshövdingemöte går av stapeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar