måndag 23 januari 2012

Det viktiga samspelet för att förenklingen för företagen ska bli på riktigt

Den 13 februari samlade Tillväxtverket referensgruppen för att förenkla för företagen på kommunal nivå. Bra och konstruktiv dialog hur vi säkerställer att förenklingsarbetet verkligen underlättar företagens vardag. En hel del uppslag och vinklingar till Länsstyrelsernas förenklingsuppdrag. Inte minst visade mötet hur viktigt det är med helhetssyn och processkännedom generellt, men också vilken förenklingsroll var och en av aktörerna kan spela i arbetet att för att företagen ska märka en positiv förändring i vardagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar