lördag 7 januari 2012

Insynsrådet ska följa myndighetens verksamhet och utveckling

Sedan 1 januari 2008 har flera myndigheter ett insynsråd istället för en styrelse. Uppgiften insysnrådet har är att följa verksamheten och samtidigt vara ett stöd för myndighetschefen.


Insynsrådet utses av regeringen och ledamöterna ska i vårt fall representera länet. Insynsrådet leds av Landshövdingen.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har till regeringen lämnat nedanstående förslag på ledamöter för  Insynsråd 2012-2013. Bland de föreslagna personerna finns två nya namn. Om regeringen går på vårt förslag, kommer Insynsrådet från årsskiftet att ha följande sammansättning:

Universitetsrektor Stephen Hwang, Linnéuniversitetet
Riksdagsledamot Carina Adolfsson Elgestam, Riksdagen
Kommunchef Inga-Britt Andersson, Lessebo kommun
VD Thomas Carlzon, IKEA
Riksdagsledamot Katarina Brännström, Riksdagen
Ordförande i LRF sydost Lars-Ove Johansson, LRF Sydost
Företagare Maria Benulic, Strömsnäsbruk
VD/Teaterchef Magnus Holm, Regionteatern Blekinge-Kronoberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar